Servettställ Högakusten Bron | BjörnSmide

Längd 25 cm

Höjd 11,5 cm